strona główna | aktualności | zarząd | sędziowie | kalendarz imprez | obsada zawodów | linki | archiwum |kontakt  
ARCHIWUMInformacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej w dniu 22 października 2016 roku wybrało władze Kolegium na następną kadencję oraz delegatów na Walny Zjazd WKS w Katowicach.

Przewodniczącym OKS został Ireneusz Byrdziak, do Zarządu weszli: Joanna Ciuk, Zdzisław Kołodziejczyk, Mirosław Werner, Przemysław Żebrok.

Delegatami na Zjazd Śląskiego WKS w dniu 29.10.2016 roku zostali wybrani:
1. Joanna Ciuk,
2. Adam Brachowski,
3. Zbigniew Pluta,
4. Stefan Ruśniak,
5. Aleksandra Straub.

Sędziowie Ireneusz Byrdziak i Mirosław Werner jako członkowie ustępującego Zarządu WKS oraz Andrzej Haj i Michał Dębowski jako sędziowie posiadający licencje specjalistyczne, są uprawnieni do brania udziału w Walnym Zjeździe WKS z urzędu.

W dniu 22 października 2016 r. odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu OKS. Wiceprzewodniczącym został Mirosław Werner, Sekretarzem Joanna Ciuk, członkami Zdzisław Kołodziejczyk i Przemysław Żebrok.


KURS SĘDZIEGO LEKKIEJ ATLETYKI


Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Bielsku-Białej zaprasza na kurs sędziego lekkiej atletyki organizowany w dniach:
 • 25.03.2017 r. sobota, godz. 10.00 - wykłady
 • 26.03.2017 r. niedziela, godz. 10.00 - wykłady, część praktyczna - egzamin w formie testu.
  Kurs przeprowadzą doświadczeni sędziowie związkowi z licencjami specjalistycznymi PZLA .
  Kurs odbędzie się w Gościńcu Sportowym na stadionie przy al. J. Łyska 21 w Cieszynie.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2017 r. na przewodniczacy@oks-bielsko.pl lub tel. 602 445 087. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  W kursie mogą brać udział osoby nie młodsze niż z rocznika 2001.
  Odpłatność: 120 zł, płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
  Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają uprawnienia sędziego lekkiej atletyki (zgodnie z Regulaminem Sędziowskim PZLA), legitymację sędziowską, plakietkę sędziego LA oraz aktualne przepisy sędziowskie.


  OGŁOSZENIE

  Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 22 października 2016 r. o godz. 10.45 (drugi termin 11.00) w Pensjonacie "Krokus" w Brennej ul. Jawornik 28 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OKS. Na zebranie zaprasza się wszystkich sędziów l.a., a w szczególności sędziów z aktualnymi licencjami PZLA (licencja ze zdjęciem), którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.


  Propozycja porządku obrad
  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  7. Sprawozdanie Zarządu OKS z działalności w latach 20013-2016.
  8. Dyskusja.
  9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  11. Wybór członków Zarządu OKS.
  12. Ogłoszenie wyniku wyborów.
  13. Wybór delegatów na Walny Zjazd WKS w Katowicach.
  14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  15. Podjęcie uchwał i wniosków.
  16. Zakończenie Zebrania.

  Wszystkich sędziów prosimy o zabranie ze sobą aktualnych licencji.


  Lista sędziów OKS Bielsko-Biała posiadających aktualną licencję PZLA oraz czynne i bierne prawo wyborcze na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 22.10.2016 r.

  1. Adamik Sylwia
  2. Brachowski Adam
  3. Broda Andrzej
  4. Byrdziak Ireneusz
  5. Chodykin Tadeusz
  6. Chudzińska Jolanta
  7. Cieślar Maciej
  8. Ciuk Joanna
  9. Dębowski Michał
  10. Dorighi Wojciech
  11. Dorobczyńska – Hazuka Daria
  12. Dorobczyński Jan
  13. Drabik Grzegorz
  14. Gołyszny Agnieszka
  15. Gomoła Rafał
  16. Gondek Barbara
  17. Guzik Justyna
  18. Góralik Mikołaj
  19. Grzegorzewski Ryszard
  20. Haj Alicja
  21. Haj Andrzej
  22. Hazuka Zenon
  23. Kołodziejczyk Bartosz
  24. Kołodziejczyk Zdzisław
  25. Kołodziejczyk Zofia
  26. Komorowska Janina
  27. Kostorz Krystyna
  28. Krysztof Jerzy
  29. Krzyżanowska Janusza
  30. Kuczera Sylwia
  31. Kulesza Maria
  32. Kuś Ilona
  33. Laskowski Wincenty
  34. Listowski Andrzej
  35. Łukasiak Andrzej
  36. Madzia Daria
  37. Matuszny Bartłomiej
  38. Mazurczak Leszek
  39. Mitka Piotr
  40. Pleśniak Aleksandra
  41. Pluta Zbigniew
  42. Polakowski Jarosław
  43. Prawdzik Mieczysław
  44. Puczok Joachim
  45. Ruśniak Stefan
  46. Sikora Anna
  47. Stanek Józef
  48. Straub Aleksandra
  49. Stuchlik Jakub
  50. Szymańska Anna
  51. Tetmajer Lidia
  52. Turkowski Andrzej
  53. Warzecha Tomasz
  54. Werner Maria
  55. Werner Mirosław
  56. Wiktor Dagmara
  57. Wita Katarzyna
  58. Wojtyła Barbara
  59. Zamora Tomasz
  60. Żebrok Przemysław
  61. Żurek Adam
  62. Żwak Adam
  63. Żwak Anna
  64. Żwak Grzegorz
  65. Żwak Michał


  Informacja dotycząca licencji sędziowskich


  Wojewódzkie Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki przy udziale Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej organizuje akcję przedłużenia ważności licencji sędziowskich oraz nadania nowych licencji sędziom (pełnoletnim), którzy do tej pory ich nie posiadali lub ich licencje straciły wcześniej ważność. Warunkiem przedłużenia lub otrzymania licencji jest aktywne sędziowanie zawodów rangi okręgowej, makroregionalnej i ogólnopolskiej organizowanych przez OZLA, PZLA lub kluby sportowe w ostatnich czterech sezonach oraz deklaracja chęci posiadania tejże licencji na lata następne.

  Przedłużenie ważności posiadanej licencji wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 20,00 zł.

  Wyrobienie nowej licencji wymaga wypełnienia ankiety i wniosku, dołączenia jednego zdjęcia legitymacyjnego oraz wniesienia opłaty 25,00 zł.

  Informacja dotycząca frekwencji na zawodach


  Frekwencja sędziów na zawodach w sezonie 2009

  Frekwencja sędziów na zawodach w sezonie 2010


  Elżbieta Puczok (1963-2015)

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2015r. zmarła nasza Koleżanka śp. Elżbieta Puczok. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 21 kwietnia br. o godzinie 14.00 w kościele w Dzięgielowie.
  Przewodniczący OKS

  Informacja Zarządu OKS

  W dniu 15 listopada 2014r. odbyło się w Brennej zebranie Zarządu Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej. W obecnoœci wszystkich członków Zarządu Przewodniczący Mirosław Werner złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Zgodnie z Regulaminem Wyborów OKS w Bielsku-Białej Zarząd ukonstytuował się ponownie w następującym składzie:

  Ireneusz Byrdziak – Przewodniczący
  Mirosław Werner – Zastępca Przewodniczącego
  Anna Szymańska – Sekretarz
  Zdzisław Kołodziejczyk – Członek
  Adam Żwak – Członek  Sędziowie śląskiego WKS przemianowani na klasę sędziego okręgowego

  Lista w formacie *pdf do pobrania TUTAJ  Informacja dotycząca licencji sędziowskich


  Wojewódzkie Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki przy udziale Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej organizuje akcję przedłużenia ważności licencji sędziowskich oraz nadania nowych licencji sędziom (pełnoletnim), którzy do tej pory ich nie posiadali lub ich licencje straciły wcześniej ważność. Warunkiem przedłużenia lub otrzymania licencji jest aktywne sędziowanie zawodów rangi okręgowej, makroregionalnej i ogólnopolskiej organizowanych przez OZLA, PZLA lub kluby sportowe w ostatnich czterech sezonach oraz deklaracja chęci posiadania tejże licencji na lata następne.

  Przedłużenie ważności posiadanej licencji wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 20,00 zł do dnia 9 grudnia 2013 r. u przewodniczącego OKS Mirosława Wernera w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie ul. Błogocka 24 (można gotówkę zostawić w recepcji).

  Wyrobienie nowej licencji wymaga wypełnienia ankiety i wniosku, dołączenia jednego zdjęcia legitymacyjnego oraz wniesienia opłaty 25,00 zł. Dokumenty te można składać do dnia 20 grudnia 2013 r. w dwóch miejscach:

  -dla sędziów z Cieszyna i okolic – SSM Cieszyn ul. Błogocka 24,
  -dla sędziów z Bielska-Białej i okolic – u P. Anny Szymańskiej (tel. 517152117) w sekretariacie Wydziału Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy 7/6.

  Uwaga! W sprawie wprowadzania poprawek na powyższych listach proszę pisać na przewodniczacy@oks-bielsko.pl lub dzwonić 602 445 087.

  Przewodniczący OKS: Mirosław Werner


  WNIOSEK

  ANKIETA

  Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OKS w Bielsku-Białej


  W dniu 5 października 2012 r. odbyło się w Cieszynie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku-Białej. M.in. wybrano nowe władze OKS na następną kadencję oraz delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Katowicach, które odbędzie się 20 października 2012 r. w Sosnowcu.

  Do Zarządu OKS wybrano następujących sędziów:

  1. Ireneusz Byrdziak
  2. Zdzisław Kołodziejczyk
  3. Anna Szymańska
  4. Mirosław Werner
  5. Adam Żwak

  Zarząd ukonstytuował się w składzie:

  Mirosław Werner – Przewodniczący
  Anna Szymańska – Zastępca Przewodniczącego
  Ireneusz Byrdziak – Sekretarz
  Zdzisław Kołodziejczyk – Członek
  Adam Żwak – Członek

  Delegatami OKS na Zjazd WKS zostali:

  1. Joanna Ciuk
  2. Mieczysław Prawdzik
  3. Anna Szymańska
  4. Adam Żurek
  5. Adam Żwak
  Maria Werner – rezerwowa


  Sędziowie Ireneusz Byrdziak, Andrzej Haj i Mirosław Werner są, zgodnie z Regulaminem, delegatami na Zjazd WKS z urzędu, ponieważ posiadają centralne licencje specjalistyczne.


  Lista sędziów OKS Bielsko - Biała BESKIDIANATHLETIC 2011
  OGŁOSZENIE


  Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 5 października 2012 r. o godz. 17.00 (drugi termin 17.15) w Gościńcu Sportowym MOSiR w Cieszynie al. J. Łyska 21 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OKS. Na zebranie zaprasza się wszystkich sędziów l.a., a w szczególności sędziów z aktualnymi licencjami PZLA (licencja ze zdjęciem), którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

  Propozycja porządku obrad

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie nowego Regulaminu OKS w B-B* wraz z regulaminem obrad i regulaminem wyborów.
  5. Wybór Komisji Mandatowej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Sprawozdanie Zarządu OKS z działalności w latach 2009 – 2012.
  8. Dyskusja.
  9. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  10. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  12. Wybór Przewodniczącego OKS.
  13. Ogłoszenie wyniku wyborów.
  14. Wybór delegatów na Walny Zjazd WKS w Katowicach.
  15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  16. Podjęcie uchwał i wniosków.
  17. Zakończenie Zebrania.


  Wszystkich sędziów prosimy o zabranie ze sobą aktualnych licencji.


  *do wglądu na www.oks-bielsko.pl


  Zobacz pełną treść regulaminu (format *pdf)


  MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW


  Zawiadomienie

  Wojewódzkie Kolegium Sędziów w Katowicach zawiadamia, że zawody Mistrzostwa Polski Seniorów w LA odbędą się na stadionie K.S. „Sprint” w Bielsku-Białej Wapienicy ul. Jaworzańska 120 w dniach 15 – 17 czerwca 2012r.

  Odprawa sędziów odbędzie się w dniu 15 czerwca o godz. 14.30 w budynku klubowym na stadionie K.S. "Sprint", zbiórka o godz. 14.00.

  Sędzia główny zawodów – Mirosław Werner  Zobacz pełną treść ogłoszenia (format *pdf)


  Informacja o kursie sędziów lekkiej atletyki

  Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Bielsku – Białej informuje, że wszyscy uczestnicy kursu sędziowskiego, który odbył się w Bielsku - Białej Wapienicy w dniach 17 - 18 marca 2012r., pozytywnie zdali test egzaminacyjny. Legitymacje sędziowskie oraz emblematy "Sędzia P.Z.L.A." zostaną dostarczone do K.S. "Sprint" w dniu 28 kwietnia 2012 r. w czasie zawodów "Mityng Otwarcia Sezonu".

  Przewodniczący OKS – Mirosław Werner

  Wesołych Świąt

  Wszystkim działaczom oraz sympatykom lekkiej atletyki życzymy zdrowia, radości, dużo energii i optymizmu oraz samych sukcesów w życiu osobistym i sportowym.  OGŁOSZENIE

  Kurs sędziowski  Ogłoszenie o zebraniu sędziów

  Zebranie sędziów OKS Bielsko–Biała odbędzie się w dniu 10 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie ul. Błogocka 24.

  Planowana tematyka zebrania:
  1. Podsumowanie sezonu 2011
 • sprawozdanie z pracy Zarządu OKS, współpraca z WKS Katowice,
 • obsady sędziowskie i frekwencja na zawodach,
 • sprawy finansowe.
  2. Kalendarz imprez na 2012 rok.
  3. Licencje, klasy sędziowskie i odznaczenia.
  4. Najnowsze zmiany w przepisach zawodów.
  5. Sprawy różne i dyskusja.

  Zaprasza
  Przewodniczący OKS – Mirosław Werner


  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
  X MIĘDZYNARODOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY BESKIDIANATHLETIC  Lista sędziów OKS Bielsko - Biała
  BESKIDIANATHLETIC 2011
  Kalendarz imprez na 2010 rok

  Zawiadomienie dla sędziów na MPS 2010

  Obsada sędziowska na MP Seniorów Bielsko-Biała 2010

  Zebranie sędziów

  Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Katowicach organizuje Walne Zebranie Sędziów w dniu 2 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 na stadionie AWF Katowice ul. Koœciuszki 84. W programie m.in. uchwalenie nowego Regulaminu Obrad Walnego Zebrania oraz Regulaminu Śląskiego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki. Propozycje tekstów obu regulaminów poniżej.

  Uprzejmie informuję, że uprawnieni do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym są sędziowie posiadający licencję ze zdjęciem.
  Serdecznie zapraszam na zebranie. Proszę o potwierdzenie swojej obecności do dnia 21 marca telefonicznie lub e-mailem: przewodniczacy@oks-bielsko.pl

  Przewodniczący OKS w Bielsku – Białej
  Mirosław Werner  Regulamin Śląskiego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki (propozycja)

  Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego (propozycja)